ASSET_NEWS_TABS_SIDE is verlopen.
Er zijn geen resultaten.
Er zijn geen resultaten.

Asset Publisher Read More is verlopen.

Informatie

Voorlichting en advies hulpmiddelen en geneesmiddelen

U kunt bij ons terecht voor informatie en advies over geneesmiddelen, zelfzorgmiddelen of hulpmiddelen. In onze beide vestigingen zijn gespecialiseerde apothekersassistentes aanwezig op het gebied van diabetes zorg (informatie en instructie van bloed-glucosemeters) en van incontinentie-materialen. Ook voor astma- en COPD-geneesmiddelen hebben wij gespecialiseerde apothekersassistentes.

Maar ook over vraagstukken met betrekking tot een goede gezondheid en leefstijl kunt u ons advies vragen. 

 

Medicatiedossier en medicatiebegeleiding

Uw medicatiegegevens worden in de computer opgeslagen. Dit stelt ons in staat om uw medicatie te controleren op mogelijke problemen. Het is dus belangrijk dat u steeds in onze apotheek uw medicijnen haalt of aan ons doorgeeft welke medicijnen u elders heeft gehaald. Op deze wijze kunnen wij ook uw medicijn-gebruik controleren op allergieën of bijkomende aandoeningen, mits bij ons bekend. Vooral tijdens de zwangerschap of kinderwens is extra controle van belang. Wij vernemen dan ook graag van u of dit voor u van toepassing is.

De computersystemen van onze apotheken zijn gekoppeld, waardoor gegevens uit beide apotheken beschikbaar zijn. Zonder bericht uwerzijds gaan wij ervan uit dat u hiermee instemt. Sinds enige tijd valt de apotheker onder de WGBO, de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Meer informatie vindt u in op onze website.

Het is mogelijk u een overzicht te verstrekken van uw medicatie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een ziekenhuisopname, of voor een bezoek aan uw specialist. In verband met uw privacy geven wij een dergelijk overzicht alleen aan u persoonlijk of met uw schriftelijke toestemming aan een derde. Indien u het niet eens bent met het aanleggen van een medicatiedossier, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

 

Zelfzorg

Niet voor alle middelen is een recept nodig. Voor kleine ongemakken is ons team opgeleid u deskundig te adviseren. Wij zullen u ook aangeven als het raadzaam is een arts te bezoeken. Op onze website vindt u de meest belangrijke zelfzorgfolders

 

Privacy

Van alle cliënten houden wij relevante gegevens bij. Persoonsgegevens als naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en verzekeringsgegevens, maar ook medische gegevens als ziektebeeld, allergieën en geneesmiddelengebruik. Alle informatie wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De medewerkers in de apotheek hebben een wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht. Alleen op uw nadrukkelijke verzoek of indien dit voor uw behandeling noodzakelijk is, worden gegevens aan anderen verstrekt (bijvoorbeeld ziekenhuis of specialist). 

 

Betalingsmogelijkheden

Receptgeneesmiddelen die voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen door ons rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd worden. U hoeft hiervoor in de apotheek dus niet te betalen. Wel hebben wij van u recente verzekerings-gegevens nodig. In de andere gevallen kunt bij ons contant, met pin of chip betalen. Onze leverings- en betalingsvoorwaarden vindt u opvragen in de apotheek.

 

Klachten

Wij willen u graag optimale zorg en kwaliteit leveren. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan vernemen wij dit graag van u, zodat wij onze zorg aan u kunnen blijven verbeteren. Meer informatie vindt u op onze website. Als u zich onvoldoende geholpen voelt, dan kunt u met uw klacht ook terecht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheken, Postbus 1136, 1400 BC Bussum, tel. 035 6975261.

 

Openingstijden en dienstwaarneming

De apotheken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedeisende gevallen terecht bij Dienstapotheek Utrecht, Burgemeester Fockema Andrealaan, telefoon 030 2144583.

De Dienstapotheek is gelegen naast de Huisartsenpost Stad Utrecht. Er is slechts een beperkt assortiment handverkoopartikelen aanwezig.