"Mijn belangrijkste taak als Regiomanager is de apotheker te helpen bij het optimaliseren van het rendement van de apotheek"

 

Jeroen Schilder Spel, Regiomanager Midden-Nederland, is al bijna zeven jaar Regiomanager voor Alphega apotheek. Wat is de rol van een Regiomanager in het algemeen?

“Mijn belangrijkste taak als Regiomanager is de apotheker te helpen bij het optimaliseren van het rendement van de apotheek. Dit doe ik door samen met de apotheker te kijken welke kansen er in zijn of haar specifieke situatie zijn. Daarnaast adviseer ik bij het optimaliseren van de inkoopmix, geef ondersteuning bij het uitvoeren van de afspraken met zorgverzekeraars en help bij de implementatie van de franchiseformule. Ook ben ik met de andere Regiomanagers het eerste aanspreekpunt voor de apotheker."

Jouw visie op het runnen van een apotheek in de huidige tijd?

“Door de maatschappelijke druk op kostenbesparing in de gezondheidszorg in z’n totaliteit, moeten we enerzijds focussen op kostenverlaging en efficiëntie in de apotheek. Anderzijds is het belangrijk om in de lokale setting te kijken naar mogelijkheden en deze ten volle te benutten. Die kansen kunnen liggen op het gebied van retail, mits de locatie van de  apotheek zich daarvoor leent. Ook is intensievere samenwerking met andere zorgverleners, zoals huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten belangrijk. Evenals de samenwerking met verpleeg- en verzorgingstehuizen en woongroepen.”

Waarom overstappen naar Alphega apotheek?

“Alphega apotheek is een internationale apothekersformule met een groot aantal zelfstandige apothekers, die jou als apotheker kan helpen bij je lokale dienstverlening en patiëntenzorg. Samen hebben we ontzettend veel kennis en ervaring in huis. Ook de inzet van de Business mentoren kan je nog beter helpen bij de bedrijfsvoering van jouw apotheek.”

Tot slot

“Ik zie een mooie toekomst voor Alphega apotheek tegemoet. Mijn verwachting is dat we gaan groeien als collectief, omdat we alles in huis hebben om alle zelfstandige apotheken in Nederland te begeleiden bij de uitdagingen in hun vak.”