De integrale zorgconcepten  en -activiteiten van Alphega apotheek bieden een totaalaanpak om een zo groot mogelijk bereik bij bestaande en nieuwe patiënten te realiseren. Met deze aanpak werken we aan een compleet, therapietrouw en juist medicijngebruik door iedere patiënt. Zo optimaliseren we het gebruik van alle benodigde medicatie binnen de zorgkaders in het belang van onze patiënten, zorgverzekeraars en leveranciers.

Initiatieven voor patiënten

Bij de ontwikkeling van een zorgconcept of activiteit staat de patiënt met een bepaalde aandoening centraal. We kijken op welke manier we een patiënt met bijvoorbeeld astma of COPD, diabetes, osteoporose of een cardiovasculaire aandoening kunnen begeleiden en ondersteunen, zodat deze de juiste medicatie op de juiste manier gebruikt. Dit kan variëren van bijvoorbeeld extra informatie of materialen bij de (eerste) uitgifte, een jaarlijks evaluatiegesprek, inschrijven in mijnalphega-apotheek of een voorlichtingsbijeenkomst.

Integrale aanpak

Bij de implementatie van een zorgconcept of activiteit kiezen we voor een integrale aanpak. Dat betekent dat er vaak ondersteuning wordt geboden vanuit WeCare in de vorm van voor gedefinieerde selecties en formulieren. Patiënten kunnen desgewenst worden geïnformeerd of uitgenodigd via een centrale mailing. Afhankelijk van het onderwerp zullen er trainingen worden georganiseerd en/ of  zal de implementatiebegeleider de apotheek informeren. Ook kan er een ‘service in a box’ beschikbaar zijn en is de informatie te lezen in de PEP-talk. Op deze manier willen we optimaal ondersteunen, zodat een zorgconcept of –activiteit zo goed mogelijk in uw eigen apotheek kan worden geïmplementeerd.

Zorgverzekeraars en leveranciers

Optimaal medicijngebruik is natuurlijk belangrijk voor de patiënt, maar zorgverzekeraars en leveranciers hebben er ook belang bij. Daarom is het streven om de verschillende zorgconcepten en –activiteiten zoveel mogelijk te ontwikkelen in samenwerking met zorgverzekeraars en/ of leveranciers.