ASSET_NEWS_TABS_SIDE is verlopen.
Er zijn geen resultaten.
Er zijn geen resultaten.

Asset Publisher Read More is verlopen.

Vaccineren tegen pneumokokken?

De pneumokok is een bacterie die in sommige gevallen ernstige longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking (IPD; invasieve pneumokokkenziekte) kan veroorzaken. Jaarlijks krijgen naar schatting 1.800 60-plussers IPD. Ongeveer 1.400 daarvan hebben een ernstige longontsteking. Naar schatting komt 15% van de 60-plussers die in het ziekenhuis zijn opgenomen met pneumokokkenziekte te overlijden.


De Gezondheidsraad * adviseert om in 2020 mensen van 70 tot en met 79 jaar vaccinatie aan te bieden, te beginnen bij de oudsten, omdat zij het meest kwetsbaar zijn. Mannen en vrouwen tussen de 73 en 79 jaar krijgen een oproep voor vaccinatie. Vaccinatie is in deze gevallen gratis en zal hoogstwaarschijnlijk in combinatie met de griepprik plaatsvinden. Heeft u een oproep ontvangen en wilt u meer weten over het vaccinatieprogramma? Bespreek het met uw arts of lees meer op www.prikwijzer.nl/pneumokokken.

* Gezondheidsraad. COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken. April 2020.