ASSET_NEWS_TABS_SIDE is verlopen.
Er zijn geen resultaten.

Aangepaste openingstijden


Asset Publisher Read More is verlopen.

Informatie

Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

Voor de medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, of langer dan 12 maanden niet heeft gekregen in uw apotheek, krijgt u aan de balie uitleg over uw medicijn. Dit is het begeleidingsgesprek
nieuw geneesmiddel.
Uw zorgverzekeraar heeft hierover afspraken gemaakt met uw apotheek. In het begeleidingsgesprek
nieuw geneesmiddel wordt met u besproken wat u vanuw medicijn kunt verwachten.
 
Tijdens het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel wordt met u gesproken over:
✔ werking van het medicijn
✔ wijze van gebruik
✔ mogelijke bijwerkingen
✔ eventuele andere bijzonderheden, adviezen of waarschuwingen
✔ eventuele samenhang met andere medicijnen die u gebruikt
 
U ziet het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel mogelijk terug op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Neem voor vragen over uw declaratieoverzicht contact op met uw zorgverzekeraar.
 

Proeftijd voor geneesmiddelen

Als u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, mogen wij u slechts een voorraad voor 15 dagen meegeven. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Bijvoorbeeld als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of vervelende bijwerkingen geeft.

Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhaalrecept van ons mee.

Samenwerking met derden

Om voldoende tijd en aandacht voor kwaliteit, medicatiebewaking en persoonlijk (gebruiks)advies te houden en efficiënt te werken maakt de Alphega apotheek gebruik van drie centrale services, namelijk Central Filling, Centrale Bereiding en Baxter.

Hierbij worden routinehandelingen die gepaard gaan met (herhaal)recepten geautomatiseerd uitgevoerd en verzorgd door een centrale Alphega apotheek. Het controleren en afleveren blijft natuurlijk onze taak. Ook voor vragen zijn wij nog steeds uw vertrouwde aanspreekpunt.

Central Filling herkent u aan de afwijkende etiketten. Baxter kunt u herkennen aan de zakjes op een rol, op naam van een specifieke patiënt.

Voor het klaarmaken van deze medicatie verstrekken wij noodzakelijke gegevens aan de betreffende leverancier. Uiteraard gaat iedereen hier vertrouwelijk mee om en dient iedereen zich aan de wetgeving te houden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren.

Privacy

De balie van de apotheek bestaat als het ware uit afzonderlijke eilandjes. Hiervoor is gekozen in verband met privacyoverwegingen. Daarnaast heeft onze apotheek een aparte spreekkamer voor het voeren van een rustig gesprek.

In de apotheek registreren we verschillende gegevens van u, zoals naam, telefoonnummer, ander medicijngebruik en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u een geneesmiddel veilig kunt gebruiken en om u te kunnen bereiken, bijvoorbeeld als we u iets belangrijks vergeten zijn te vermelden.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. Bij inschrijving wordt deze informatie standaard verstrekt. Tevens is deze informatie verkrijgbaar in de apotheek. U kunt erop rekenen dat uw gegevens alleen in te zien zijn door de apothekers, de assistenten, uw arts en uzelf.

Klik hier voor onze privacyverklaring. 

Adres- en verzekeringsgegevens

Voor veel mensen declareren wij rechtstreeks bij hun verzekering. Gaat u naar een andere verzekeraar of krijgt u een nieuw polisnummer? Wanneer uw verzekeringsgegevens wijzigen, is dat voor de apotheek ook belangrijk om te weten. Wij kunnen dan de aan u verstrekte medicijnen op de juiste wijze declareren.

Wij stellen het ook zeer op prijs dat, u ons bij een verhuizing ook een adreswijziging stuurt. Als u naar een andere plaats verhuist, kunnen wij een medicatieoverzicht uitdraaien van het afgelopen jaar. Dit kunt u dan bij uw nieuwe apotheek en huisarts afgeven ter informatie.

Uw geneesmiddelen in een andere verpakking

Het kan zijn dat u geneesmiddelen krijgt, die er anders uitzien dan u gewend bent. Dit is wel hetzelfde middel, maar het is goedkoper. Door deze zogenaamde generieke geneesmiddelen uit te geven, helpt onze apotheek met het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. In plaats van een relatief duur merkpreparaat krijgt u van ons een goedkoper alternatief. Dit middel moet aan dezelfde eisen voldoen als het oorspronkelijke merkproduct en is dus net zo werkzaam en veilig. Ziet uw geneesmiddel er anders uit dan u gewend bent en heeft u daar vragen over? Stel deze dan gerust aan één van onze medewerkers.

Bestellen en afhalen van medicijnen

In de apotheek hebben we veel geneesmiddelen op voorraad. Dus als u met een recept bij ons komt, zullen wij u vaak direct kunnen helpen. Mochten wij iets voor u moeten bestellen, dan kunt u het geneesmiddel vaak al de volgende dag ophalen.

Voor herhaalrecepten geldt, dat wanneer u het voor 11 uur bij de huisarts heeft aangevraagd, het de volgende dag na 15.00 uur voor u klaarligt.

Het is verstandig om geneesmiddelen of incontinentiemateriaal waar u niet buiten kunt, niet op het laatste moment aan te vragen. Bij homeopathische middelen dient u rekening te houden met een langere levertijd.

Vaak wordt ons de vraag gesteld of iemand anders uw geneesmiddelen mag komen halen. Dat is geen enkel probleem. Wanneer uw verzekeringsgegevens in onze computer aanwezig zijn, of als de geneesmiddelen worden betaald, is het voldoende als uw naam, adres en geboortedatum worden vermeld bij het ophalen. Dat is ook het enige dat u zelf hoeft te vermelden als u uw eigen recept ophaalt. Een persoon moet ouder zijn dan 12 jaar om geneesmiddelen af te halen.

Oude geneesmiddelen

Op de verpakking staat tot welke datum uw medicijnen goed blijven. Breng geneesmiddelen die over de datum zijn en geneesmiddelen die u niet meer gebruikt terug naar de apotheek. Wij ruimen ze dan milieuvriendelijk op. De etiketten mogen van de doosjes worden verwijderd.

Wisselende gezichten

Indien u met enige regelmaat in onze apotheek komt zal het u opvallen dat u niet steeds door dezelfde apotheekmedewerker geholpen wordt. Het werk in de apotheek is verdeeld in taken die per dag rouleren over de medewerkers. Hierdoor blijft iedereen allround. Daarnaast is het voor de medewerkers prettig om met regelmaat van taak te wisselen omdat het foutloos bereiden en afleveren van medicijnen geconcentreerd dient te gebeuren.

Kwaliteit

De apotheek werkt continue aan kwaliteit. Kwaliteit betekent, dat er in de apotheek gewerkt wordt volgens nauwkeurig omschreven procedures en regels. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van onze producten en service blijven garanderen. Wij zijn sinds januari 2001 gecertificeerd en worden jaarlijks getoetst door DEKRA® conform ISO 9001.2008 en HKZ 2009.

Daarnaast zijn wij een door SBB erkend leerbedrijf. 

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Bij Alphega apotheek West Maas en Waal en Alphega apotheek Dreumel hanteren wij de algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden welke zijn opgesteld door onze beroepsorganisatie, de KNMP. Klik hier voor deze voorwaarden. 

Klachtenprocedure

Klachten en fouten worden bij Alphega apotheek West Maas en Waal vastgelegd. Tevens wordt van de betreffende klacht of fout bekeken wat de oorzaak is en zoeken we een oplossing om ervoor te zorgen dat de klacht of fout niet meer voorkomt. Ook dit registreren we in ons kwaliteitszorgsysteem. Daarnaast is Alphega apotheek West Maas en Waal aangesloten bij de KNMP-klachtenregeling. De klachtenregeling is onafhankelijk en voldoent aan de eisen van de Wet Klachtrecht Gezondheidszorg. De KNMP-klachtenregeling bestaat uit klachtenbemiddeling en een klachtencommissie. Mocht u er met ons niet uit komen, dan kunt u voor klachtenbemiddeling en/of de klachtencommissie contact opnemen conform de KNMP-klachtenregeling

Prijslijst voor diensten van Alphega apotheek West Maas en Waal

Klik hier voor de prijslijst voor 2018. Deze prijslijst geldt indien u in 2018 niet verzekerd bent bij een zorgverzekeraar of indien de apotheek geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraard.