ASSET_NEWS_TABS_SIDE is verlopen.
Er zijn geen resultaten.
Er zijn geen resultaten.

Asset Publisher Read More is verlopen.

Informatie

Visie

Onze apotheek verstrekt niet alleen medicijnen, we vinden het ook heel belangrijk u goed te adviseren over gezondheid en geneesmiddelgebruik. We geven onze klanten onafhankelijk advies en geven voorlichting en begeleiden uw medicijngebruik. Ook besteden wij veel aandacht aan het voorkomen en signaleren van bijwerkingen.

De apotheek is daarmee een centrale schakel in de gezondheidszorg, die direct invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de klanten. Belangrijk is daarom ook het onderhouden van contacten met voorschrijvers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en toeleveranciers.

We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening.

 • Klik hier voor onze algemene betalingsvoorwaarden

“Bij het niet betalen van openstaande rekeningen heeft Alphega apotheek Lunetten de vordering uit handen gegeven aan incassobureau MediCas BV.

 • Klik hier voor hun betalingsvoorwaarden”

Prijslijst voor diensten van Alphega apotheek Lunetten.

Onderstaand treft u de prijslijst voor 2020. Deze prijslijst geldt indien u in 2020 niet verzekerd bent bij een zorgverzekeraar of indien de apotheek geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als u vragen hebt over de apotheektarieven die voor u gelden, informeer dan bij een van de medewerkers.

> Bekijk de prijslijst van 2020.

 

HKZ-certificering

Alphega apotheek Lunetten is HKZ-gecertificeerd via Dekra. Kijk hier voor het certificaat.

 

Medicatiebewaking

Als we een recept ontvangen, dan geven we het geneesmiddel niet zomaar mee. Eerst controleren we of u het geneesmiddel zonder problemen kunt gebruiken. Daarna zullen we bijna altijd toelichten hoe u het geneesmiddel moet gebruiken. Dit kan soms even duren, maar u bent er wel zeker van dat u het medicijn veilig kunt gebruiken.

Controle van recepten is noodzakelijk, omdat het wel eens voorkomt dat de arts een medicijn voorschrijft, dat niet samengaat met medicijnen die u al gebruikt. Sommige geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Op zo'n moment nemen we contact op met uw huisarts om te overleggen. We kijken niet alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met allergieën, eventuele zwangerschap of kinderwens. Geef dit daarom door aan uw apotheek.

Wij adviseren u ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen in de apotheek te laten registreren, als u chronisch geneesmiddelen gebruikt of zwanger bent. Want ook deze middelen kunt u dan niet altijd veilig gebruiken.

Proeftijd voor geneesmiddelen

Als u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, mogen wij u slechts een voorraad voor 15 dagen meegeven. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Bijvoorbeeld als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of vervelende bijwerkingen geeft. Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhaalrecept van ons mee.

Uw geneesmiddelen in een andere verpakking

Het kan zijn dat u geneesmiddelen krijgt, die er anders uitzien dan u gewend bent. Dit is wel hetzelfde middel, maar het is goedkoper. Door deze zogenaamde generieke geneesmiddelen uit te geven, helpt onze apotheek met het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. In plaats van een relatief duur merkpreparaat krijgt u van ons een goedkoper alternatief. Dit middel moet aan dezelfde eisen voldoen als het oorspronkelijke merkproduct en is dus net zo werkzaam en veilig. Ziet uw geneesmiddel er anders uit dan u gewend bent en heeft u daar vragen over? Stel deze dan gerust aan één van onze medewerkers.

Central Filling

Apotheek Lunetten heeft ervoor gekozen om een deel van de recepten centraal te laten klaarmaken bij een zogeheten “Central Filling apotheek”. Voor het klaarmaken van uw recepten verstrekken wij uw patiëntgegevens aan deze apotheek. Dit is gemeld bij het College ter Bescherming Persoonsgegevens. Uw zending wordt door een robot klaar gemaakt. Uiteraard gaan zij vertrouwelijk met uw gegevens om. U kunt dit zien aan het grotere etiket op het medicijn. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij je ons hierover te informeren.   

Uw privacy

De balie van de Alphega apotheken bestaat als het ware uit afzonderlijke eilandjes. Hiervoor is gekozen in verband met privacyoverwegingen. Hierdoor is het mogelijk met iemand een gesprek te voeren zonder dat een ander mee kan luisteren. Daarnaast heeft iedere Alphega apotheek een aparte spreekkamer voor het voeren van een rustig gesprek.

In de apotheek registreren we verschillende gegevens van u, zoals naam, telefoonnummer, medicijngebruik en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u een geneesmiddel veilig kunt gebruiken en om u te kunnen bereiken, bijvoorbeeld als we u iets belangrijks vergeten zijn te vermelden.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. U kunt erop rekenen dat uw gegevens alleen in te zien zijn door de apothekers, de assistenten, uw arts en uzelf.

Verwerking persoonsgegevens  

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. U vindt de actuele privacyverklaring op onze website
www.alphega-apotheeklunetten.nl. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Ook kan het noodzakelijk zijn dat voor de door u gevraagde diensten gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt.  

Zorgverzekering

Voor veel mensen declareren wij rechtstreeks bij hun verzekering. Gaat u naar een andere verzekeraar of krijgt u een nieuw polisnummer? Wanneer uw verzekeringsgegevens wijzigen, is dat voor de apotheek ook belangrijk om te weten. Wij kunnen dan de aan u verstrekte medicijnen op de juiste wijze declareren.

Overleg met artsen

Wist u dat de artsen en apothekers nauw samenwerken? Regelmatig komen de artsen en apothekers bijeen om de nieuwste inzichten in medicijnen te bespreken. Soms is er iets bijzonders met een recept. Een vreemde dosering bijvoorbeeld of een medicijn waarbij extra controle nodig is. Dan overleggen we zo nodig met uw arts.

Als uw arts of iemand anders bij wie u in behandeling bent ons om medicatiegegevens vraagt, dan zijn wij verplicht -in het kader van de wettelijke richtlijnen- belangrijke informatie door te geven. U kunt ervan verzekerd zijn dat er uiterst zorgvuldig met uw privacy wordt omgegaan.

Regelmatig hebben we met een groep huisartsen ‘‘farmaco-therapie-overleg’‘. We zoeken dan antwoorden op vragen als: Welke middelen werken heel goed én zijn redelijk geprijsd? Wat vinden we van dat nieuwe geneesmiddel? Aan dit overleg kunnen wij, met onze farmaceutische kennis, een goede bijdrage leveren.

Overgevoelig voor bepaalde stoffen? Meld het ons!

Als u ergens allergisch voor bent, is het verstandig dat bij de apotheek te melden. Wij voeren dat dan in onze computer in, zodat wij u kunnen waarschuwen als uw allergie problemen oplevert in combinatie met de geneesmiddelen die u gaat gebruiken.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding of heeft u een kinderwens? Meld het ons!

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kan het nuttig zijn ons dat te melden. Hetzelfde geldt voor een eventuele kinderwens bij zowel mannen als vrouwen. Sommige geneesmiddelen mogen dan niet (samen) gebruikt worden. We geven u graag advies.

Oude geneesmiddelen

De apotheek neemt graag uw oude medicijnen terug om deze vakkundig te vernietigen. Er zijn regels wat betreft het inleveren van oude medicijnen! Dit zijn de volgende regels;

Medicijnen uitsluitend inleveren IN DOORZICHTIGE PLASTIC TAS (verkrijgbaar in de apotheek) onder de volgende omstandigheden:

 • Tabletten en capsules uitsluitend in strip of los
 • Oog/oordruppels, vloeibare medicatie, creme of zalf uitsluitend los als flesje of tube. DUS ALLES ZONDER VERPAKKING !!!
 • Naalden in Naaldencontainer (verkrijgbaar in apotheek)

NIET IN APOTHEEK INLEVEREN: 

 • Kwikthermometer
 • Batterijen (chemokar)
 • Digitale thermometer (afvalstation Lunetten)
 • Olieachtige stoffen
 • Cosmetica
 • Homeopatische geneesmiddelen (huisvuil)
 • Lege doosjes (huisvuil of oud papier)
 • Lege flessen (glasbak)

Klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek. Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Bespreek uw klacht met de apotheek. De apotheek is aagesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie SKGE. Hieronder vindt u de adresgegevens van  de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn waar u de klacht schriftelijk naar toe kan sturen.

Secretariaat SKGE Postbus 8018  5601KA Eindhoven