ASSET_NEWS_TABS_SIDE is verlopen.
Er zijn geen resultaten.

.

.

Asset Publisher Read More is verlopen.

Informatie

Visie

 

 

"De Vriendschap” vervult als geneesmiddeldeskundige bij uitstek een essentiële rol in de gezondheidszorg. Als onafhankelijke onderneming is “De Vriendschap” in staat een ieder te adviseren over geneesmiddelen, voeding en kunst- en hulpmiddelen en het gebruik daarvan. Daarnaast is “De Vriendschap” in staat geneesmiddelen te bereiden van hoge kwaliteit.

“De Vriendschap” probeert de zorgbehoefte van al haar klanten, van jong tot oud, in te schatten of te achterhalen. Zo is de apotheek in staat zorg op maat voor iedere klant te leveren.
Hiermee streeft “De Vriendschap” voor een ieder naar “Zorg voor het leven”!

“De Vriendschap” gebruikt een ISO/HKZ-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem om de kwaliteit van de geleverde middelen en de adviezen ten aanzien van de keuze en het gebruik van de middelen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Klachten- en wensenformulier

 

Wilt u een klacht en/of een wens doorgeven aan de apotheek? Vul dan ons klachten- en wensenformulier in. Wij nemen na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u op.

Oude geneesmiddelen

 

Op de verpakking staat tot welke datum uw medicijnen goed blijven. Breng geneesmiddelen die over de datum zijn en geneesmiddelen die u niet meer gebruikt terug naar de apotheek. Wij ruimen ze dan milieuvriendelijk op. De etiketten mogen van de doosjes worden verwijderd.

Zorgverzekering

 

Voor veel mensen declareren wij rechtstreeks bij hun verzekering. Gaat u naar een andere verzekeraar of krijgt u een nieuw polisnummer? Wanneer uw verzekeringsgegevens wijzigen, is dat voor de apotheek ook belangrijk om te weten. Wij kunnen dan de aan u verstrekte medicijnen op de juiste wijze declareren.

Uw privacy

 

De balie van de Alphega apotheken bestaat als het ware uit afzonderlijke eilandjes. Hiervoor is gekozen in verband met privacyoverwegingen. Hierdoor is het mogelijk met iemand een gesprek te voeren zonder dat een ander mee kan luisteren. Daarnaast heeft iedere Kring-apotheek een aparte spreekkamer voor het voeren van een rustig gesprek.

In de apotheek registreren we verschillende gegevens van u, zoals naam, telefoonnummer, medicijngebruik en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u een geneesmiddel veilig kunt gebruiken en om u te kunnen bereiken, bijvoorbeeld als we u iets belangrijks vergeten zijn te vermelden.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. U kunt erop rekenen dat uw gegevens alleen in te zien zijn door de apothekers, de assistenten, uw arts en uzelf.

Uw geneesmiddelen in een andere verpakking

 

Het kan zijn dat u geneesmiddelen krijgt, die er anders uitzien dan u gewend bent. Dit is wel hetzelfde middel, maar het is goedkoper. Door deze zogenaamde generieke geneesmiddelen uit te geven, helpt onze apotheek met het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. In plaats van een relatief duur merkpreparaat krijgt u van ons een goedkoper alternatief. Dit middel moet aan dezelfde eisen voldoen als het oorspronkelijke merkproduct en is dus net zo werkzaam en veilig. Ziet uw geneesmiddel er anders uit dan u gewend bent en heeft u daar vragen over? Stel deze dan gerust aan één van onze medewerkers.

Proeftijd voor geneesmiddelen

 

Als u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, mogen wij u slechts een voorraad voor 15 dagen meegeven. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Bijvoorbeeld als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of vervelende bijwerkingen geeft.
Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhaalrecept van ons mee.