Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Alphega apotheek Postma

Let op: Alphega apotheek volgt het protocol van het RIVM om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Natuurlijk blijven wij ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en vragen daarbij uw medewerking:

Heeft u last van hoesten, koorts of (neus)verkoudheid?
Ga dan NIET naar de apotheek maar bel ons


We geven u telefonisch advies en lichten toe hoe we u zo snel mogelijk van uw medicijnen kunnen voorzien. Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Adres

Oosterdijk 65,
8601BR  SNEEK
AGB code apotheek: 02010713

Telefoon

Fax

0515417614

Openingstijden

 • Maandag
  • -
 • Dinsdag
  • -
 • Woensdag
  • -
 • Donderdag
  • -
 • Vrijdag
  • -
 • Zaterdag
  gesloten
 • Zondag
  gesloten

Apothekers

G. Struik (BIG-nummer: 09029140817)
P. Barla (BIG-nummer: 69061788717)

Onze apotheek biedt u de mogelijkheid om online uw geneesmiddelendossier te raadplegen en uw (chronische) medicijnen te bestellen wanneer het u uitkomt. Wij maken hiervoor gebruik van de website Mijngezondheid.net.

 

Account aanvragen

Om gebruik te kunnen maken van MijnGezondheid.net meldt u zich eenmalig aan bij de apotheek. Vervolgens maakt de apotheker voor u een gebruikersaccount aan.

 

Inloggen

Nadat de apotheker uw account heeft bevestigd kunt u voortaan inloggen met uw DigiD met sms-code. Door gebruik te maken van de inlogprocedure via DigiD is uw dossier veilig te benaderen en voldoet de apotheek volledig aan de privacywetgeving. Via MijnGezondheid.net kunt u uw dossier inzien, vragen stellen (e-consult), geneesmiddelen opnieuw aanvragen en een medicatiepaspoort afdrukken.

 

Klik op de onderstaande button om in te loggen.

 

Meer weten?

Neem voor vragen of om u aan te melden contact op met onze apotheek.

Altijd makkelijk toegang tot uw actuele medicatiedossier en eenvoudig recepten herhalen? Dit kan via Mijngezondheid.net en de MedGemak app op uw telefoon.

U moet u eerst aanmelden via Mijngezondheid.net en kunt daarna de app op uw telefoon zetten en koppelen met uw account.

U kunt zelf kiezen wanneer u de geneesmiddelen wilt afhalen en u hoeft niet te wachten tot wij het recept hebben ontvangen van uw arts. Daarnaast kunt u direct chatten met de apotheek.

Account aanvragen
Om gebruik te kunnen maken van MijnGezondheid.net meldt u zich eenmalig aan bij de apotheek. Vervolgens maakt de apotheker voor u een gebruikersaccount aan. 

 

Inloggen
Nadat de apotheker uw account heeft bevestigd kunt u voortaan inloggen met uw DigiD met sms-code. Door gebruik te maken van de inlogprocedure via DigiD is uw dossier veilig te benaderen en voldoet de apotheek volledig aan de privacywetgeving. Via MijnGezondheid.net kunt u uw dossier inzien, vragen stellen (e-consult), geneesmiddelen opnieuw aanvragen en een medicatiepaspoort afdrukken.

 

Meer weten?
Neem voor vragen of om u aan te melden contact op met onze apotheek.

Aanmelden

Buiten de openingstijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij de spoedapotheek in het Antoniusziekenhuis aan de Bolswarderbaan in Sneek. Telefoon 0515 488568.
Algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis: (0515) 48 88 88.

Visie

Onze apotheek verstrekt niet alleen medicijnen, we vinden het ook heel belangrijk u goed te adviseren over gezondheid en geneesmiddelgebruik. We geven onze klanten onafhankelijk advies en geven voorlichting en begeleiden uw medicijngebruik. Ook besteden wij veel aandacht aan het voorkomen en signaleren van bijwerkingen.

De apotheek is daarmee een centrale schakel in de gezondheidszorg, die direct invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de klanten. Belangrijk is daarom ook het onderhouden van contacten met voorschrijvers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en toeleveranciers.

We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening.

Deelname apotheek aan wetenschappelijk onderzoek in de praktijk

Inleiding
In een apotheek staat de behandeling van patiënten en de kwaliteit van farmaceutische zorg uiteraard centraal. Daarnaast werkt de apotheek ook mee aan wetenschappelijk onderzoek in de praktijk, dat tot doel heeft om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk is het nodig om medische en farmaceutische gegevens te verzamelen en te analyseren.

Wat is medisch wetenschappelijk onderzoek?
In medisch wetenschappelijk onderzoek bestudeert men bijvoorbeeld de behandeling van een bepaalde aandoening. Bij onderzoek in de apotheekpraktijk ligt meestal de nadruk op het verbeteren van de behandeling met geneesmiddelen of de begeleiding van patiënten door de apotheek. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan onderzoek naar de wijze waarop apothekers hun patiënten helpen bij het juiste gebruik van geneesmiddelen. Een ander voorbeeld is onderzoek naar de wijze waarop apothekers artsen adviseren om de behandeling met geneesmiddelen te verbeteren. Het uiteindelijke doel van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk is om de gezondheidszorg of meer specifiek de geneesmiddelenvoorziening te verbeteren. Dit laatste is uiteindelijk in het belang van iedereen die met geneesmiddelen te maken heeft of krijgt.

Persoonsgegevens
Bij onderzoek in de apotheek gaat het vooral om gegevens over geneesmiddelengebruik van patiënten. Deze gegevens kunnen verzameld, geordend en met behulp van statistische programma’s geanalyseerd worden. Om het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren is het vaak nodig om persoonsgegevens van patiënten te gebruiken, waarbij het vaak alleen maar gaat om leeftijd en geslacht.

De anonimiteit van de patiënten in het onderzoek moet zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door erkende onderzoekers, die de (persoons)gegevens zo krijgen aangeleverd, dat zij de echte identiteit van patiënten niet kunnen achterhalen.

De gegevens worden verder alleen aangeleverd aan onderzoekers waarmee de apotheek een overeenkomst heeft gesloten. In deze overeenkomst is nog eens nadrukkelijk vastgelegd dat de gegevens zo door de apotheek worden verstrekt dat onderzoekers de identiteit van patiënten niet kunnen achterhalen. Tevens beloven de onderzoekers in dit contract om zo met de gegevens om te gaan dat de identiteit van patiënten niet kan worden achterhaald.

De onderzoekers verklaren zich te houden aan de Gedragscode voor Gezondheidsonderzoek, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 29 april 2004. Hierin zijn gedragsregels vastgelegd met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Bovendien wordt een onderzoek waaraan onze apotheek deelneemt in de regel voorgelegd aan een commissie van deskundigen, die beoordelen of de bescherming van de persoonsgegevens van de patiënt in betreffend onderzoek voldoende wordt gewaarborgd.

Bezwaar?
U ziet dat de apotheek er alles aan doet om bij zijn bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek zo zorgvuldig mogelijk met persoonsgegevens om te gaan. Daarbij houden we ons aan de landelijk afgesproken gedragsregels.

Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van persoonsgegevens, gegevens over uw medicijngebruik en andere gegevens voor onderzoeksdoeleinden, dan kunt u dit doorgeven aan uw apotheker. Er zal dan van uw gegevens geen gebruik worden gemaakt in wetenschappelijk onderzoek.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij het apotheekteam of uw apotheker.

Oude geneesmiddelen

Op de verpakking staat tot welke datum uw medicijnen goed blijven. Breng geneesmiddelen die over de datum zijn en geneesmiddelen die u niet meer gebruikt naar de apotheek. De etiketten mogen van de doosjes worden verwijderd.

Zorgverzekering

Voor veel mensen declareren wij rechtstreeks bij hun verzekering. Gaat u naar een andere verzekeraar of krijgt u een nieuw polisnummer? Wanneer uw verzekeringsgegevens wijzigen, is dat voor de apotheek ook belangrijk om te weten. Wij kunnen dan de aan u verstrekte medicijnen op de juiste wijze declareren.

Uw privacy

De balie van de Alphega apotheken bestaat als het ware uit afzonderlijke eilandjes. Hiervoor is gekozen in verband met privacyoverwegingen. Hierdoor is het mogelijk met iemand een gesprek te voeren zonder dat een ander mee kan luisteren. Daarnaast heeft iedere Kring-apotheek een aparte spreekkamer voor het voeren van een rustig gesprek.

In de apotheek registreren we verschillende gegevens van u, zoals naam, telefoonnummer, medicijngebruik en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u een geneesmiddel veilig kunt gebruiken en om u te kunnen bereiken, bijvoorbeeld als we u iets belangrijks vergeten zijn te vermelden.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. U kunt erop rekenen dat uw gegevens alleen in te zien zijn door de apothekers, de assistenten, uw arts en uzelf.

Uw geneesmiddelen in een andere verpakking

Het kan zijn dat u geneesmiddelen krijgt, die er anders uitzien dan u gewend bent. Dit is wel hetzelfde middel, maar het is goedkoper. Door deze zogenaamde generieke geneesmiddelen uit te geven, helpt onze apotheek met het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. In plaats van een relatief duur merkpreparaat krijgt u van ons een goedkoper alternatief. Dit middel moet aan dezelfde eisen voldoen als het oorspronkelijke merkproduct en is dus net zo werkzaam en veilig. Ziet uw geneesmiddel er anders uit dan u gewend bent en heeft u daar vragen over? Stel deze dan gerust aan één van onze medewerkers.

Proeftijd voor geneesmiddelen

Als u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, mogen wij u slechts een voorraad voor 15 dagen meegeven. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Bijvoorbeeld als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of vervelende bijwerkingen geeft.
Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhaalrecept van ons mee.

Medicatiebewaking

Als we een recept ontvangen, dan geven we het geneesmiddel niet zomaar mee. Eerst controleren we of u het geneesmiddel zonder problemen kunt gebruiken. Daarna zullen we bijna altijd toelichten hoe u het geneesmiddel moet gebruiken. Dit kan soms even duren, maar u bent er wel zeker van dat u het medicijn veilig kunt gebruiken.

Controle van recepten is noodzakelijk, omdat het wel eens voorkomt dat de arts een medicijn voorschrijft, dat niet samengaat met medicijnen die u al gebruikt. Sommige geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Op zo'n moment nemen we contact op met uw huisarts om te overleggen. We kijken niet alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met allergieën, eventuele zwangerschap of kinderwens. Geef dit daarom door aan uw apotheek.

Wij adviseren u ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen in de apotheek te laten registreren, als u chronisch geneesmiddelen gebruikt of zwanger bent. Want ook deze middelen kunt u dan niet altijd veilig gebruiken.

Mijngezondheidnet (chatten en zelf medicatie aanvragen via app)

Via de service mijngezondheidnet bent u zelf in staat op uw geneesmiddelen aan te vragen. De koppeling komt tot stand via uw Digid en is daarmee goed beveiligd. Via mijngezondheidnet kunt u berichten naar ons sturen/appen en staat u meteen in direct contact met een medewerker van de apotheek. Aanvullend kan mijngezondheidnet gekoppeld worden aan de Medgemak-app op uw telefoon. U heeft dan altijd uw medicatiedossier op zak en u heeft beschikking tot betrouwbare informatie over uw geneesmiddelen. U kunt zich aanmelden via deze link: Aanmelden - Mijngezondheid

 

Servilocker (afhaalkluis)

Wilt u graag uw geneesmiddelen afhalen buiten openingstijden van de apotheek? Dan kunt u gebruik maken van onze afhaalkluis. Deze is nu in apotheek Postma zelf gevestigd. Vanuit de steeg is de automaat 24u per dag te gebruiken.

 

Inloopspreekuur

Elke maandag kunt u van 10 tot 12 uur uitgebreid met een apotheker over uw medicatie of verband of hulpmiddelen spreken in onze spreekkamer. Dit is een gratis service.

 

Zorgboeken stichting September

In de apotheek kunt u informatie over gezondheid en ziektes krijgen. Naast foldermateriaal kunt u bij ons ook de zorgboeken van de Stichting September aanschaffen.

Stichting September is een organisatie zonder winstoogmerk. De stichting geeft zorgboeken uit over chronische aandoeningen. Deze boeken zijn bedoeld voor mensen die met een chronische aandoening leven, hun naasten en hulpverleners. Voor een overzicht van de boeken kunt u kijken op www.boekenoverziekten.nl.

 

Cosmetica

Ook voor cosmetica kunt u bij ons terecht. Het merk Vichy staat voor hoge kwaliteit en is alleen verkrijgbaar in de apotheek. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in huid en lichaamsverzorging. Heeft u een vraag over huidproblemen of last van een droge huid vraag ons om advies. Vichy biedt een breed assortiment voor vele toepassingen en huidtypes. Wij hebben een groot assortiment op voorraad. Daarnaast hebben wij folders en proefmonster voor u.

Kijk ook op: www.vichy.com.

Daarnaast biedt de apotheek een uitgebreid assortiment La Roche Posay, dit is een verzorgende lijn voor onder meer rosacea.

 

Zelfzorg

Alphega apotheek Postma beschikt over veel schriftelijke informatiemateriaal en heeft een uitgebreid zelfzorgassortiment. Graag adviseren de baliemedewerkers of de apothekers u.

 

Persoonlijk reisadvies

Bij onze apotheek kunt u ook terecht voor een reisadvies op maat. Als u op (zaken)reis gaat naar een tropisch gebied is het vaak noodzakelijk om vooraf maatregelen te nemen voor uw gezondheid. In gebieden ver van huis, zoals Azië, Afrika of het Midden-Oosten, maar ook in Oost-Europese landen komen ziekten voor die we in Nederland niet kennen. Bij een reisadvies wordt gekeken naar uw reisbestemming, naar uw reisgezelschap en naar de wijze van reizen en het verblijf. Ook wordt gekeken welke medicijnen u gebruikt en aan de hand daarvan wordt de reismedicatie eventueel aangepast.

 

Formulier

Hieronder vindt u een formulier dat u kunt gebruiken ter voorbereiding van dit gesprek. Neem dit formulier volledig ingevuld mee naar de apotheek, zodat u samen met de apotheekmedewerker kunt bepalen welke vaccinaties eventueel nodig zijn en wat de samenstelling van uw reisapotheek moet zijn. Vaak zijn vaccinaties alleen niet voldoende voor het voorkomen van tropische ziekten. Daarom geeft de apotheek ook de nodige informatie over extra beschermingsmaatregelen.

 

Afspraak

We geven u graag een goed en kosteloos reisadvies. Maak daarom een afspraak voor een adviesgesprek. Het is belangrijk dat u een ingevuld formulier reisadvies, eventueel uw vaccinatieboekje en een brochure van uw rondreis of een overzicht van de te bezoeken plaatsen meeneemt. U kunt ons bellen of voor een afspraak of het even aan de balie in de apotheek vragen. Wij zijn u graag van dienst.

 

Informatie

Natuurlijk zijn wij er niet alleen voor uw geneesmiddelen en hulpmiddelen. U kunt bij ons ook terecht voor allerlei informatie op gezondheidsgebied. In de apotheek hebben we gratis folders over diverse ziektebeelden.Ook voor andere informatie over medicijnen of gezondheid bent u altijd welkom, ook als u geen recept heeft.

Op deze site kunt u de folderteksten van de meest voorkomende kleine kwalen rustig doorlezen en zonodig uitprinten.

 

Vragen

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken? En hoe lang? Gaat het wel samen met de andere geneesmiddelen die ik gebruik? Hoe werkt het eigenlijk? Waar zijn die gele tabletten ook al weer precies voor? Aarzel niet, vraag het ons.

U kunt ook met ons bellen, nog eens langs komen met uw vragen of een afspraak maken voor een medicijnconsult. Heeft u direct een vraag of een opmerking? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U vindt ons e-mailadres van de apotheek via de button ‘contact’ in het menu.

 

Aparte spreekkamer

Wanneer u vragen heeft, die meer privacy vereisen dan op dat moment in de apotheek mogelijk is, vraag dan of u in de aparte spreekkamer een vraag kan stellen. Komt u op een druk moment in de apotheek en heeft u toch behoefte aan een rustig gesprek of extra uitleg over uw geneesmiddelen, dan maken wij daarvoor graag een afspraak met een apotheker of een assistente. Aarzel niet daarom te vragen. Als u niet in de gelegenheid bent om langs te komen, dan mag u uw vragen altijd telefonisch stellen.

 

Bezorgservice

Voor mensen die aan huis gebonden zijn en daardoor niet in staat zijn de apotheek te bezoeken, hebben wij een bezorgdienst. Ook grote pakketten kunnen wij voor u langs brengen. Wilt u gebruikmaken van deze service, dan kunt u uw huisarts vragen dit op het recept te zetten. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de apotheek. Een telefoontje van uw kant is voldoende om ervoor te zorgen dat de geneesmiddelen of hulpmiddelen bij u thuisbezorgd worden.

Uw geneesmiddelen worden door apotheekassistentes bij u thuis bezorgd. Aan hen kunt u dus direct al uw vragen over geneesmiddelen stellen.

Grotere pakketten zoals bv inco-materiaal of voeding worden bezorgd door de bezorger die dat op maandag en vrijdag rondbrengt.

 • Actueel medicatieoverzicht

  Alphega apotheek biedt u de mogelijkheid om uw medicatieoverzicht via uw eigen persoonlijke pagina te bekijken en eventueel uit te printen.

 • Adviesgesprek astma & COPD

  Heeft u astma of COPD dan is goede zorg en advies over medicijnen belangrijk. Bij Alphega apotheek kunt u terecht voor een adviesgesprek.

 • Diabeteszorg

  Diabetes is een stofwisselingsziekte die het lichaam belemmert om suiker (glucose) uit voeding te verwerken.

 • De Farmacogenetische test

  Minder bijwerkingen, effectievere therapie

 • Herhaalservice

  Gebruikt u dagelijks medicijnen? Vraag dan naar onze herhaalservice.

 • Huidverzorging

  Verschillende apotheken organiseren beauty dagen. Je kunt dan uitgebreid kennis maken met de producten die verkrijgbaar zijn in de apotheek.

 • Incontinentiezorg

  Urine-incontinent zijn betekent dat u uw urine (plas) niet goed op kan houden. Als u hiermee te maken hebt, wilt u het beste advies en de beste producten.

 • Medirol®

  Medirol® is een service van Alphega apotheek. Het bestaat uit meerdere producten om het innemen van je medicijnen makkelijker en veiliger te maken. Medirol® bestaat uit een rol met medicijnzakjes en een persoonlijke informatiemap.

 • De PilService op je iPhone

  Met de PilService-app van Alphega apotheek kun je eenvoudig je anticonceptiepil bestellen, je cyclus bijhouden en herinneringen instellen.

 • Stoppen met roken

  Hart- en vaatziekten, longaandoeningen, onvruchtbaarheid en kanker: Steeds vaker worden we geconfronteerd met de gevaren van roken, veroorzaakt door de teerproducten die ontstaan bij het verbranden van tabak.

 • Medicijnkluis

  Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wilt u zich inschrijven bij onze apotheek? Vul dan het onderstaande formulier volledig in.


Waarom moet ik mij inschrijven?

U kunt voorgeschreven medicijnen / recepten van de (huis) arts niet zomaar ophalen bij de apotheek. U moet hiervoor ingeschreven zijn. Een belangrijke taak van de apotheek is het vastleggen en bewaken van uw medicijngebruik. We moeten er namelijk zeker van zijn dat u het (voorgeschreven) medicijn zonder problemen kunt gebruiken. Met de gegevens van uw inschrijfformulier leggen wij een dossier voor u aan waarin deze informatie nauwkeurig wordt bijgehouden. Het dossier met uw medicatiegegevens is door u altijd op te vragen bij de apotheek.


Aanduiding van verplicht veld
Geslacht
Ik geef de apotheek toestemming:
Mijn dossierbeheerder te worden en mij te laten uit schrijven bij mijn huidige apotheek.
Voor het delen van mijn medicatiedossier met apotheken waarmee wij samenwerken voor bijzondere zorg rond geneesmiddelen.
Om andere zorgverleners toegang te geven tot mijn medicatiedossier (via het Landelijk SchakelPunt) mits hieraan een zorgvraag ten grondslag ligt.
Om gegevens van het laboratorium op te vragen en in te zien, die nodig zijn om juist en veilig gebruik van medicatie te garanderen (bijv nierfunctie).
Voor het opvragen van mijn medicatiedossier bij mijn huidige apotheek.

 

Zijn alle velden correct ingevuld, vink het vakje ‘Ik ben geen robot’ aan en klik daarna op de groene knop om het formulier te versturen.

 

Zijn alle velden correct ingevuld, vink het vakje ‘Ik ben geen robot’ aan en klik daarna op de groene knop om het formulier te versturen.

Heeft u een klacht?

Ondanks ons streven naar kwaliteit kan het voorkomen dat u niet of minder tevreden bent over de manier waarop u door ons bent geholpen. Neem in dat geval bij voorkeur direct contact met ons op. Er bestaat een grote kans dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

 

Klachtenfunctionaris

Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Met uw informatie wordt vertrouwelijk om gegaan. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen en zoekt samen met u naar een oplossing.

 

Contactgegevens klachtenfunctionaris

06 22 92 16 49

bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

 

Onafhankelijke geschillencommissie

Wij nemen elke klacht serieus en zoeken actief naar een passende oplossing voor u. Bent u desondanks toch niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? U heeft al een gesprek gehad met de betrokken hulpverlener van de apotheek en tussenkomst van de leidinggevende heeft uw onvrede ook niet weg kunnen nemen? Dan kunt u overwegen uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

 

Onze apotheek is aangesloten bij de KNMP-klachten en geschillenregeling. De regeling voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en bestaat uit klachtenbemiddeling en een onafhankelijke geschillencommissie.

 

Contactgegevens geschillencommissie Openbare Apotheek

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

088 02 29 181

 

info@skge.nl

www.skge.nl

 

Vermeld in uw schrijven duidelijk om welke vestiging het gaat.