Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Alphega Apotheek Lunetten

Let op: Alphega apotheek volgt het protocol van het RIVM om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Natuurlijk blijven wij ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en vragen daarbij uw medewerking:

Heeft u last van hoesten, koorts of (neus)verkoudheid?
Ga dan NIET naar de apotheek maar bel ons


We geven u telefonisch advies en lichten toe hoe we u zo snel mogelijk van uw medicijnen kunnen voorzien. Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Adres

Oeral 1,
3524 DS  UTRECHT
AGB code apotheek: 02082561

Telefoon

Fax

0302892858

Openingstijden

U kunt aan de balie om een gesprek onder vier ogen verzoeken met één van de apothekers of apothekersassistentes. Desgewenst kunt u hiervoor ook een afspraak maken. Wij hebben hiervoor geen vaste tijden gereserveerd.
 • Maandag
  • -
  • -
 • Dinsdag
  • -
  • -
 • Woensdag
  • -
  • -
 • Donderdag
  • -
  • -
 • Vrijdag
  • -
  • -
 • Zaterdag
  gesloten
 • Zondag
  gesloten

Apothekers

Mw. drs. H. Schuckman-Epping, beherend apotheker BIGnummer:89031408217
Mw. drs. M.J. Vos-Mingels , apotheker BIGnummer:69031088517
Saïda Abarkan, apotheekassistente , administratie
Esther Abdoelkarim, apotheekassistente
Patricia van Impelen, apotheekassistente, gespecialiseerd in Vichy, gespecialiseerd in Baxter
Ineke de Groot, apotheekassistente, gespecialiseerd in Baxter
Marja Vastenhout, apotheekassistente
Nanda van Vuuren, apotheekassistente
Ghena Zitouni, algemeen ondersteunend medewerker en assistente in opleiding
Khadija Abdalkhader, algemeen ondersteunend medewerker

Alphega apotheek Lunetten biedt u de mogelijkheid om automatisch per 90 dagen uw chronische medicatie te laten herhalen. U kunt altijd aanvullen met medicijnen die zo nu en dan gebruikt worden en vermeld staan in uw dossier. Tevens beschikt u dan over een persoonlijk medicatiedossier.

Om u aan te melden voor deze automatische herhaalservice kunt u een afspraak maken bij de apotheek of via apotheek.lunetten@ezorg.nl. We vragen u ook éénmalig om legitimatie uit het oogpunt van veiligheid; het zijn immers uw medicatiegegevens.

 

Wilt u uw herhaalmedicatie via het herhaalreceptenformulier bestellen? 

Aanvraagformulier herhaalrecepten

Buiten de openingstijden van apotheek Lunetten kunt u voor spoedrecepten terecht bij de dienstapotheek Utrecht, nabij het Diakonessenhuis in Utrecht. Neem uw verzekeringsbewijs en identiteitspapieren altijd mee.

Dienstapotheek Utrecht
Burgemeester Fockema Andrealaan 60
3582 KT Utrecht
tel: (030) 21 44 583
fax: (030) 25 11 024
www.dienstapotheekutrecht.nl

Visie

Onze apotheek verstrekt niet alleen medicijnen, we vinden het ook heel belangrijk u goed te adviseren over gezondheid en geneesmiddelgebruik. We geven onze klanten onafhankelijk advies en geven voorlichting en begeleiden uw medicijngebruik. Ook besteden wij veel aandacht aan het voorkomen en signaleren van bijwerkingen.

De apotheek is daarmee een centrale schakel in de gezondheidszorg, die direct invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de klanten. Belangrijk is daarom ook het onderhouden van contacten met voorschrijvers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en toeleveranciers.

We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening.

“Bij het niet betalen van openstaande rekeningen heeft Alphega apotheek Lunetten de vordering uit handen gegeven aan incassobureau MediCas BV.

Prijslijst voor diensten van Alphega apotheek Lunetten.

Onderstaand treft u de prijslijst voor 2020. Deze prijslijst geldt indien u in 2020 niet verzekerd bent bij een zorgverzekeraar of indien de apotheek geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als u vragen hebt over de apotheektarieven die voor u gelden, informeer dan bij een van de medewerkers.

> Bekijk de prijslijst van 2020.

HKZ-certificering

Alphega apotheek Lunetten is HKZ-gecertificeerd via Dekra. Kijk hier voor het certificaat.

Medicatiebewaking

Als we een recept ontvangen, dan geven we het geneesmiddel niet zomaar mee. Eerst controleren we of u het geneesmiddel zonder problemen kunt gebruiken. Daarna zullen we bijna altijd toelichten hoe u het geneesmiddel moet gebruiken. Dit kan soms even duren, maar u bent er wel zeker van dat u het medicijn veilig kunt gebruiken.

Controle van recepten is noodzakelijk, omdat het wel eens voorkomt dat de arts een medicijn voorschrijft, dat niet samengaat met medicijnen die u al gebruikt. Sommige geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Op zo'n moment nemen we contact op met uw huisarts om te overleggen. We kijken niet alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met allergieën, eventuele zwangerschap of kinderwens. Geef dit daarom door aan uw apotheek.

Wij adviseren u ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen in de apotheek te laten registreren, als u chronisch geneesmiddelen gebruikt of zwanger bent. Want ook deze middelen kunt u dan niet altijd veilig gebruiken.

Proeftijd voor geneesmiddelen

Als u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, mogen wij u slechts een voorraad voor 15 dagen meegeven. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Bijvoorbeeld als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of vervelende bijwerkingen geeft. Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhaalrecept van ons mee.

Uw geneesmiddelen in een andere verpakking

Het kan zijn dat u geneesmiddelen krijgt, die er anders uitzien dan u gewend bent. Dit is wel hetzelfde middel, maar het is goedkoper. Door deze zogenaamde generieke geneesmiddelen uit te geven, helpt onze apotheek met het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. In plaats van een relatief duur merkpreparaat krijgt u van ons een goedkoper alternatief. Dit middel moet aan dezelfde eisen voldoen als het oorspronkelijke merkproduct en is dus net zo werkzaam en veilig. Ziet uw geneesmiddel er anders uit dan u gewend bent en heeft u daar vragen over? Stel deze dan gerust aan één van onze medewerkers.

Central Filling

Apotheek Lunetten heeft ervoor gekozen om een deel van de recepten centraal te laten klaarmaken bij een zogeheten “Central Filling apotheek”. Voor het klaarmaken van uw recepten verstrekken wij uw patiëntgegevens aan deze apotheek. Dit is gemeld bij het College ter Bescherming Persoonsgegevens. Uw zending wordt door een robot klaar gemaakt. Uiteraard gaan zij vertrouwelijk met uw gegevens om. U kunt dit zien aan het grotere etiket op het medicijn. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij je ons hierover te informeren.   

Uw privacy

De balie van de Alphega apotheken bestaat als het ware uit afzonderlijke eilandjes. Hiervoor is gekozen in verband met privacyoverwegingen. Hierdoor is het mogelijk met iemand een gesprek te voeren zonder dat een ander mee kan luisteren. Daarnaast heeft iedere Alphega apotheek een aparte spreekkamer voor het voeren van een rustig gesprek.

In de apotheek registreren we verschillende gegevens van u, zoals naam, telefoonnummer, medicijngebruik en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u een geneesmiddel veilig kunt gebruiken en om u te kunnen bereiken, bijvoorbeeld als we u iets belangrijks vergeten zijn te vermelden.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. U kunt erop rekenen dat uw gegevens alleen in te zien zijn door de apothekers, de assistenten, uw arts en uzelf.

Verwerking persoonsgegevens  

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. U vindt de actuele privacyverklaring op onze website
www.alphega-apotheeklunetten.nl. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
Ook kan het noodzakelijk zijn dat voor de door u gevraagde diensten gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt.  

Zorgverzekering

Voor veel mensen declareren wij rechtstreeks bij hun verzekering. Gaat u naar een andere verzekeraar of krijgt u een nieuw polisnummer? Wanneer uw verzekeringsgegevens wijzigen, is dat voor de apotheek ook belangrijk om te weten. Wij kunnen dan de aan u verstrekte medicijnen op de juiste wijze declareren.

Overleg met artsen

Wist u dat de artsen en apothekers nauw samenwerken? Regelmatig komen de artsen en apothekers bijeen om de nieuwste inzichten in medicijnen te bespreken. Soms is er iets bijzonders met een recept. Een vreemde dosering bijvoorbeeld of een medicijn waarbij extra controle nodig is. Dan overleggen we zo nodig met uw arts.

Als uw arts of iemand anders bij wie u in behandeling bent ons om medicatiegegevens vraagt, dan zijn wij verplicht -in het kader van de wettelijke richtlijnen- belangrijke informatie door te geven. U kunt ervan verzekerd zijn dat er uiterst zorgvuldig met uw privacy wordt omgegaan.

Regelmatig hebben we met een groep huisartsen ‘‘farmaco-therapie-overleg’‘. We zoeken dan antwoorden op vragen als: Welke middelen werken heel goed én zijn redelijk geprijsd? Wat vinden we van dat nieuwe geneesmiddel? Aan dit overleg kunnen wij, met onze farmaceutische kennis, een goede bijdrage leveren.

Overgevoelig voor bepaalde stoffen? Meld het ons!

Als u ergens allergisch voor bent, is het verstandig dat bij de apotheek te melden. Wij voeren dat dan in onze computer in, zodat wij u kunnen waarschuwen als uw allergie problemen oplevert in combinatie met de geneesmiddelen die u gaat gebruiken.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding of heeft u een kinderwens? Meld het ons!

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kan het nuttig zijn ons dat te melden. Hetzelfde geldt voor een eventuele kinderwens bij zowel mannen als vrouwen. Sommige geneesmiddelen mogen dan niet (samen) gebruikt worden. We geven u graag advies.

Oude geneesmiddelen

De apotheek neemt graag uw oude medicijnen terug om deze vakkundig te vernietigen. Er zijn regels wat betreft het inleveren van oude medicijnen! Dit zijn de volgende regels;

Medicijnen uitsluitend inleveren IN DOORZICHTIGE PLASTIC TAS (verkrijgbaar in de apotheek) onder de volgende omstandigheden:

 • Tabletten en capsules uitsluitend in strip of los
 • Oog/oordruppels, vloeibare medicatie, creme of zalf uitsluitend los als flesje of tube. DUS ALLES ZONDER VERPAKKING !!!
 • Naalden in Naaldencontainer (verkrijgbaar in apotheek)

NIET IN APOTHEEK INLEVEREN: 

 • Kwikthermometer
 • Batterijen (chemokar)
 • Digitale thermometer (afvalstation Lunetten)
 • Olieachtige stoffen
 • Cosmetica
 • Homeopatische geneesmiddelen (huisvuil)
 • Lege doosjes (huisvuil of oud papier)
 • Lege flessen (glasbak)

Klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek. Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Bespreek uw klacht met de apotheek. De apotheek is aagesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie SKGE. Hieronder vindt u de adresgegevens van  de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn waar u de klacht schriftelijk naar toe kan sturen.

Secretariaat SKGE Postbus 8018  5601KA Eindhoven

 

Privacyverklaring

> Bekijk onze 

.

Track and trace

U krijgt via track and trace een bericht met ophaalcode naar uw 06-nummer of uw  emailadres wanneer uw medicatie klaar ligt om op te halen. De afhaalcode geeft u in op ons nummertjesapparaat. Op deze manier  kunnen wij sneller werken,  waardoor u minder lang hoeft te wachten. Wij kiezen ervoor om mensen met een ingevoerde afhaalcode voorrang te geven in de wachtrij.

 

Bezorgservice

Voor mensen die aan huis gebonden zijn en daardoor niet in staat zijn de apotheek te bezoeken, hebben wij een bezorgdienst op maandag, woensdag en vrijdag tussen 15.00 en 17.30 uur wordt bezorgd binnen de wijk Lunetten. Ook grote pakketten kunnen wij voor u langs brengen. Wilt u gebruikmaken van deze service, dan kunt u uw huisarts vragen dit op het recept te zetten. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de apotheek. Een telefoontje van uw kant is voldoende om ervoor te zorgen dat de geneesmiddelen of hulpmiddelen bij u thuisbezorgd worden. U krijgt via track and trace een bericht met  naar uw 06-nummer of uw  emailadres wanneer uw bezorgd gaat worden en een tweede bericht op het moment dat de bezorger het pakje uit de apotheek heeft meegenomen.

Graag wijzen wij u ook op de mogelijk van de 24-uurs kluisjes, meer informatie daarover vindt u hieronder.

 

24 uurs kluisjes

Uw medicijnen ophalen wanneer het u uitkomt!

Wijkgezondheidscentrum Lunetten biedt u de mogelijkheid om uw medicijnen af te halen uit een kluisje. Dit kan op elk gewenst moment van de dag, zowel tijdens als na de openingstijden.

Snel, veilig en gemakkelijk.

 

Hoe werkt het?

Wanneer wij uw recept ontvangen, leggen wij uw medicijnen klaar in een kluisje in de sluis van de apotheek. U ontvangt per sms een kluisnummer en pincode. Hiermee kunt u buiten openingstijd toegang krijgen tot de sluis en uw kluisje met medicijnen openen. Klik hier voor meer informatie.

Wat moet u daar voor doen?

Als u gebruik wilt maken van onze medicijnkluisjes kunt u zich inschrijven bij onze apotheek en moet u in het bezit zijn van een mobiele telefoon. U ontvangt een gratis sms-bericht met de vermelding van uw kluisnummer en een toegangscode, zodra uw medicijnen voor u klaarliggen. Met deze code heeft u 24 uur per dag toegang tot de beveiligde en afgesloten kluisjesruimte. U heeft 48 uur de tijd om uw kluisje leeg te halen. In het weekend is dat 72 uur.

 

Aparte spreekkamer

Wanneer u vragen heeft, die meer privacy vereisen dan op dat moment in de apotheek mogelijk is, vraag dan of u in de aparte spreekkamer een vraag kan stellen. Komt u op een druk moment in de apotheek en heeft u toch behoefte aan een rustig gesprek of extra uitleg over uw geneesmiddelen, dan maken wij daarvoor graag een afspraak met een apotheker of een assistente. Aarzel niet daarom te vragen. Als u niet in de gelegenheid bent om langs te komen, dan mag u uw vragen altijd telefonisch stellen.

 

Vragen

 

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken? En hoe lang? Gaat het wel samen met de andere geneesmiddelen die ik gebruik? Hoe werkt het eigenlijk? Waar zijn die gele tabletten ook al weer precies voor? Aarzel niet, vraag het ons.

U kunt ook met ons bellen, nog eens langs komen met uw vragen of een afspraak maken voor een medicijnconsult. Heeft u direct een vraag of een opmerking? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Informatie

Natuurlijk zijn wij er niet alleen voor uw geneesmiddelen en hulpmiddelen. U kunt bij ons ook terecht voor allerlei informatie op gezondheidsgebied.

 

Medicijnconsult

Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid uw vragen te stellen in een meer private omgeving. U kunt aan de balie om een gesprek onder vier ogen verzoeken met één van de apothekers of apothekersassistentes. Desgewenst kunt u hiervoor ook een afspraak maken, telefonisch of via deze website. Wij hebben hiervoor geen vaste tijden gereserveerd.

 

Medicijnpaspoort en actueel medicatieoverzicht

Altijd een actueel medicijnoverzicht met uw medicijnpaspoort

Gebruikt u dagelijks medicijnen? Dan is een medicijnpaspoort onmisbaar. Een medicijnpaspoort bevat een overzicht van alle medicijnen die u dagelijks, al dan niet op recept, inneemt en de dosering daarvan. Daarnaast staan er belangrijke gegevens in over uzelf. Bijvoorbeeld of u ergens allergisch of overgevoelig voor bent. Dankzij uw medicijnpaspoort kunt u zowel in Nederland als in het buitenland snel, goed en veilig geholpen worden.

Het medicijnpaspoort wordt gratis uitgegeven door uw apotheek. Wij nemen graag de tijd om het overzicht met u door te nemen op volledigheid, bijwerkingen en hoe u het gebruikt.

Waarom is een actueel medicijnoverzicht in uw medicijnpaspoort zo belangrijk?

Het is van belang dat het medicijnoverzicht in uw medicijnpaspoort zo actueel mogelijk is. Vooral als er iets verandert in uw zorgsituatie en u met nieuwe artsen te maken krijgt. Die moeten precies weten welke medicijnen u gebruikt en wat er eventueel in veranderd is. Zo kunnen ze u de beste zorg bieden. Neem dus altijd een actueel medicijnpaspoort mee, zeker als u naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling gaat voor opname of voor een bezoek aan een specialist.

Digitaal medicatieoverzicht via Zorgdoc

Uw apotheek bied de mogelijkheid om een digitaal medicatieoverzicht via de link  zorgdoc.nl/apotheek/lunetten op te vragen. U kunt hiervoor een account aanmaken en via DigiD uw overzicht opvragen. Voorwaarde is wel dat u toestemming heeft gegeven voor gevensuitwisseling met andere zorgverleners.

 

Geef veranderingen in uw medicijngebruik door aan uw apotheek

Er kunnen altijd veranderingen plaatsvinden in uw medicijngebruik. De huisarts verandert bijvoorbeeld de dosering van een middel dat u al langer gebruikt of vertelt u dat u met dat medicijn mag stoppen. Of u krijgt van het ziekenhuis medicijnen mee naar huis. Lang niet altijd wordt uw apotheek daarover automatisch geïnformeerd. U heeft zelf het beste zicht op uw medicijngebruik. Geef daarom veranderingen door aan uw apotheek, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw medicijnpaspoort actueel blijft.

 

Medicatierollen

Uit ervaring blijkt dat mensen die meerdere geneesmiddelen moeten gebruiken het lastig vinden om hun geneesmiddelen op de juiste manier in te nemen. Misschien herkent u dit probleem. Apotheek Lunetten biedt u de service die uw medicijngebruik kan verbeteren en makkelijker kan maken. Bij deze service wordt uw medicatie per innametijdstip in aparte zakjes verpakt. Deze service is met name bedoeld voor cliënten die 5 of meer geneesmiddelen langdurig gebruiken.

De medicatierol service biedt u de volgende voordelen:

 • uw geneesmiddelen zijn verpakt per tijdstip dat u deze in moet nemen
 • u zit nooit zonder geneesmiddelen, want de levering is wekelijks
 • bij elke levering zit een inname-schema waarop u kunt aangeven dat u uw medicijnen heeft ingenomen (ook handig voor de mantelzorger).
 • de apotheek regelt rechtstreeks de herhaalrecepten bij de huisarts.
 • uw arts heeft bij elke herhaling een duidelijk overzicht van hetgeen u chronisch gebruikt
 • uw medicijnen worden wekelijks op maandag geleverd of kunnen worden afgehaald in de 24-uurs kluisjes
 • de meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de farmarol
 • wijzigingen in uw medicatie worden aangepast op aangeven van de huisarts of de specialist, middels een recept dat u aan ons doorgeeft
 • voor een vakantie kan een extra lange medicatierol worden aangevraagd en een medicijnpaspoort wordt in dit geval standaard meegeleverd

​Heeft u interesse in de medicatierol? Neem dan telefonisch contact met ons op (030 289 31 69), mail apotheek.lunetten@ezorg.nl of kom langs aan de balie in de apotheek. De assistentes helpen u graag verder.
 

Eerste lijns samenwerking

Apotheek Lunetten maakt onderdeel uit van de eerstelijnsamenwerkingsgroep Uzes. UZES is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners: onder andere huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. Voor de bewoners van Utrecht Zuid ontwikkelen deze zorgverleners samenhangende behandelprogramma’s en voeren deze uit binnen de wijken Lunetten en Hoograven/Tolsteeg.

https://www.gezondutrechtzuid.nl/

 • Adviesgesprek astma & COPD

  Heeft u astma of COPD dan is goede zorg en advies over medicijnen belangrijk. Bij Alphega apotheek kunt u terecht voor een adviesgesprek.

 • Diabeteszorg

  Diabetes is een stofwisselingsziekte die het lichaam belemmert om suiker (glucose) uit voeding te verwerken.

 • Medirol®

  Medirol® is een service van Alphega apotheek. Het bestaat uit meerdere producten om het innemen van je medicijnen makkelijker en veiliger te maken. Medirol® bestaat uit een rol met medicijnzakjes en een persoonlijke informatiemap.

 • De Farmacogenetische test

  Minder bijwerkingen, effectievere therapie

 • De PilService op je iPhone

  Met de PilService-app van Alphega apotheek kun je eenvoudig je anticonceptiepil bestellen, je cyclus bijhouden en herinneringen instellen.

 • Herhaalservice

  Gebruikt u dagelijks medicijnen? Vraag dan naar onze herhaalservice.

 • Alphega chat

  Vragen voor onze apotheek? Dat kan ook via chat.

 • Huidverzorging

  Verschillende apotheken organiseren beauty dagen. Je kunt dan uitgebreid kennis maken met de producten die verkrijgbaar zijn in de apotheek.

 • Actueel medicatieoverzicht

  Alphega apotheek biedt u de mogelijkheid om uw medicatieoverzicht via uw eigen persoonlijke pagina te bekijken en eventueel uit te printen.

 • Incontinentiezorg

  Urine-incontinent zijn betekent dat u uw urine (plas) niet goed op kan houden. Als u hiermee te maken hebt, wilt u het beste advies en de beste producten.

 • Stoppen met roken

  Hart- en vaatziekten, longaandoeningen, onvruchtbaarheid en kanker: Steeds vaker worden we geconfronteerd met de gevaren van roken, veroorzaakt door de teerproducten die ontstaan bij het verbranden van tabak.

 • Reizigersadvies

  Ook voor een persoonlijk reizigersadvies gaat u naar uw Alphega apotheek.

 

Zijn alle velden correct ingevuld, vink het vakje ‘Ik ben geen robot’ aan en klik daarna op de groene knop om het formulier te versturen.

Heeft u een klacht?

Ondanks ons streven naar kwaliteit kan het voorkomen dat u niet of minder tevreden bent over de manier waarop u door ons bent geholpen. Neem in dat geval bij voorkeur direct contact met ons op. Er bestaat een grote kans dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

 

Klachtenfunctionaris

Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Met uw informatie wordt vertrouwelijk om gegaan. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen en zoekt samen met u naar een oplossing.

 

Contactgegevens klachtenfunctionaris

06 22 92 16 49

bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

 

Onafhankelijke geschillencommissie

Wij nemen elke klacht serieus en zoeken actief naar een passende oplossing voor u. Bent u desondanks toch niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? U heeft al een gesprek gehad met de betrokken hulpverlener van de apotheek en tussenkomst van de leidinggevende heeft uw onvrede ook niet weg kunnen nemen? Dan kunt u overwegen uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

 

Onze apotheek is aangesloten bij de KNMP-klachten en geschillenregeling. De regeling voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en bestaat uit klachtenbemiddeling en een onafhankelijke geschillencommissie.

 

Contactgegevens geschillencommissie Openbare Apotheek

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

088 02 29 181

 

info@skge.nl

www.skge.nl

 

Vermeld in uw schrijven duidelijk om welke vestiging het gaat.